ER Dervić raspolaže sa moderno opremljenim maloprodajnim objektima u Turbetu i Travniku.